finished

2

3

1-10-01-10-1

finished

4

3

0-12-02-2

finished

0

2

0-10-00-1

finished

1

5

0-30-21-0

KHL. Playoffs / 07 Mar 2020 / №25

finished

23OT

 1:1  0:0  1:1  0:1 

Vityaz

SKA

Moscow Region

Saint Petersburg

Coach

Kravets Mikhail

Coach

Kudashov Alexei

07 Mar 2020, 17:00

Vityaz Ice Palace

Podolsk

5500 (audience)

Officials: 

13. Kulakov Sergei

42. Yudakov Sergei

Linesmen: 

95. Zakharenkov Alexander

85. Sadovnikov Alexander

End of game

End of overtime

Game time

2 3

PPG

Penalty. Vityaz. 44. Artyukhin Evgeny. 2 min. Interference.

Timeout. SKA.

Begin of overtime

End of 3 period

Game time

2 2

ESG

Goal: SKA. 16. Plotnikov Sergei, assists: 23. Kemppainen Joonas, 40. Ketov Evgeny

Even strength.

Penalty. SKA. Team penalty. 2 min. Too Many Players on the Ice.

Game time

2 1

ESG

Goal: Vityaz. 91. Makeyev Alexei, assists: 38. Byvaltsev Alexei

Even strength.

Begin of 3 period

End of 2 period

Penalty. SKA. 19. Tkachyov Vladimir E.. 2 min. Hooking.

Begin of 2 period

End of 1 period

Game time

1 1

PPG

Goal: Vityaz. 47. Lajunen Ville, assists: 38. Byvaltsev Alexei, 15. Jerabek Jakub

Power play.

Vityaz. Goalie return

Penalty. SKA. 16. Plotnikov Sergei. 2 min. Tripping.

Vityaz. Goalie change for extra-attacker

Penalty. SKA. 16. Plotnikov Sergei. 2 min. Slashing.

Penalty. Vityaz. 44. Artyukhin Evgeny. 2 min. Interference.

Timeout. Vityaz.

Game time

0 1

ESG

Goal: SKA. 77. Belov Anton, assists: 32. Bengtsson Lukas, 19. Tkachyov Vladimir E.

Even strength.

Begin of 1 period

Goalkeeper:
33. Ezhov Ilya (Vityaz).
45. Hellberg Magnus (SKA).

Begin of game

Statistics of1 period: Shots: 24-18 ; Shots on goal: 16-14 ; Goals: 1-1 ; Faceoffs: 11-11 ; Blocked shots: 2-4 ; Hits: 1-1 ; Time on attack: 04:29-04:25 ; Penalty: 2-4

End of 1 period

Shot (Missed)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Shot (At a teammate)
Faceoff
Goal

1 1

Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Goalkeeper changed

Vityaz. Goalie return

Penalty (2 min)
Takeaway
Shot (Saved)
Goalkeeper changed

Vityaz. Goalie change for extra-attacker

Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Penalty (2 min)
Takeaway
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Shot (Blocked)
Faceoff
Penalty (2 min)
Takeaway
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Goal

0 1

Timeout

Vityaz

Shot (Saved)
Faceoff

Begin of 1 period

Statistics of2 period: Shots: 15-22 ; Shots on goal: 8-14 ; Goals: 0-0 ; Faceoffs: 6-9 ; Blocked shots: 4-4 ; Hits: 3-3 ; Time on attack: 03:16-05:35 ; Penalty: 0-2

End of 2 period

Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Penalty (2 min)
Takeaway
Shot (Saved)
Shot (At a teammate)
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff

Begin of 2 period

Statistics of3 period: Shots: 20-19 ; Shots on goal: 11-12 ; Goals: 1-1 ; Faceoffs: 12-12 ; Blocked shots: 5-8 ; Hits: 2-4 ; Time on attack: 04:28-04:17 ; Penalty: 0-2

End of 3 period

Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Goal

2 2

Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Penalty (2 min)

SKA. Team penalty

Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Goal

2 1

Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff

Begin of 3 period

Statistics of1 overtime: Shots: 17-24 ; Shots on goal: 8-13 ; Goals: 0-0 ; Faceoffs: 8-8 ; Blocked shots: 6-5 ; Hits: 4-5 ; Time on attack: 02:49-04:30 ; Penalty: 0-0

End of 1 overtime

Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (At a teammate)
Faceoff
Shot (At a teammate)
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Missed)
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Timeout

SKA

Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff

Begin of 1 overtime

Begin of 1 overtime

Statistics of2 overtime: Shots: 13-23 ; Shots on goal: 11-9 ; Goals: 0-0 ; Faceoffs: 9-8 ; Blocked shots: 4-2 ; Hits: 3-3 ; Time on attack: 02:45-04:48 ; Penalty: 0-0

End of 2 overtime

Shot (Missed)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (At a teammate)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff

Begin of 2 overtime

Statistics of3 overtime: Shots: 8-17 ; Shots on goal: 2-8 ; Goals: 0-1 ; Faceoffs: 7-8 ; Blocked shots: 7-3 ; Hits: 2-0 ; Time on attack: 01:28-03:58 ; Penalty: 2-0

End of 3 overtime

Goal

2 3

Shot (Missed)
Shot (Saved)
Faceoff
Penalty (2 min)
Takeaway
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Saved)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Missed)
Faceoff
Faceoff
Shot (Missed)
Shot (Saved)
Shot (Saved)
Shot (Missed)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Saved)
Faceoff
Shot (Blocked)
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Shot (Blocked)
Faceoff
Faceoff

Begin of 3 overtime

#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
2355641095348.622815219:15
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
10:10(13)09:40(12)00:30(1)01:27 30.382.2313.210.06
7
Yevseyenkov Alexander(d)
42127:17(33)26:03(33)01:14(2)00:34(1)05:34 29.485.2911.830.38
8
Shinkevich Ilya(d)
1117:25(24)16:56(23)00:29(1)03:12 30.823.6012.400.12
11
Golovkov Igor(d)
1430:17(42)29:43(42)00:34(2)03:42 32.185.8011.690.28
15
Jerabek Jakub(d)
113338:21(47)30:02(48)06:48(4)01:31(2)07:37 30.967.8412.040.67
25
Jormakka Pekka(f)
51136:01(43)30:44(41)05:17(4)07:05 32.158.7714.680.43
38
Byvaltsev Alexei(f)
221412356.101130:32(41)25:20(43)05:12(4)00:31(1)06:18 32.267.1213.800.25
44
Artyukhin Evgeny(f)
34333:58(43)32:34(44)01:24(2)00:34(1)05:43 36.188.4415.180.36
45
Pylenkov Daniil(d)
5432:16(44)30:34(43)01:42(2)03:28 31.006.2111.280.26
47
Lajunen Ville(d)
118340:38(48)34:23(47)05:42(4)00:33(2)00:19(1)08:00 28.488.4212.580.53
53
Chernov Pavel(f)
6381539.47133:05(43)31:20(44)01:45(3)00:34(1)06:03 32.337.7614.230.22
59
Voronkov Yegor(d)
2131:04(36)29:53(36)00:14(2)00:57(1)00:15(1)05:35 31.646.7012.940.40
61
Howden Quinton(f)
128:25(43)26:11(43)01:43(3)00:31(1)04:28 34.026.4513.450.21
68
Larichev Ivan(f)
22329:28(38)27:30(35)01:58(3)04:46 31.437.2414.580.21
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
6127:53(36)27:30(35)00:23(1)05:06 33.197.3816.240.45
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
11117:20(23)17:20(23)02:34 31.034.1614.460.20
73
Kvartalnov Danila(f)
113430.7718:40(25)18:01(24)00:39(2)02:40 31.034.7015.100.09
75
Goncharov Nikita(f)
2116:25(24)16:25(24)02:03 32.543.6213.990.08
91
Makeyev Alexei(f)
116234:21(42)28:34(42)05:11(4)00:36(2)00:28(1)06:29 33.957.6413.100.29
93
Moiseyev Danila(f)
2171164.7111132:17(41)29:44(39)00:26(1)02:07(3)00:06(1)04:58 33.887.8814.860.63
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
123162221150.0021104:29
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
3:51(6)03:21(5)00:30(1)00:20 30.380.8313.350.02
7
Yevseyenkov Alexander(d)
24:34(5)04:04(6)00:30(1)00:34(1)01:31 29.481.0913.770.16
8
Shinkevich Ilya(d)
4:10(6)03:41(5)00:29(1)00:34 30.820.8312.220.06
11
Golovkov Igor(d)
4:14(6)03:40(6)00:34(2)00:26 26.570.8712.580.05
15
Jerabek Jakub(d)
1126:21(9)03:09(7)02:48(2)00:24(1)02:06 29.881.3612.370.16
25
Jormakka Pekka(f)
117:17(7)04:44(6)02:33(2)02:03 31.861.7014.460.10
38
Byvaltsev Alexei(f)
1117571.435:42(7)03:09(7)02:33(2)00:31(1)02:10 31.721.2713.000.05
44
Artyukhin Evgeny(f)
25:52(7)05:52(8)00:34(1)01:05 36.181.5415.930.07
45
Pylenkov Daniil(d)
13:06(6)02:31(5)00:35(1)00:36 30.740.6011.630.03
47
Lajunen Ville(d)
11428:00(8)04:58(7)02:29(2)00:33(2)00:19(1)02:03 26.931.4911.720.08
53
Chernov Pavel(f)
38450.006:05(7)05:39(8)00:26(1)00:34(1)01:13 31.821.4814.790.03
59
Voronkov Yegor(d)
5:52(7)04:44(7)00:11(1)00:57(1)00:15(1)01:23 31.641.3713.510.07
61
Howden Quinton(f)
3:21(6)02:24(5)00:26(1)00:31(1)00:31 28.330.7813.570.01
68
Larichev Ivan(f)
4:25(7)03:34(5)00:51(2)00:46 31.431.2216.100.02
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
3:51(6)03:28(5)00:23(1)00:46 32.001.2619.270.05
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
13:13(4)03:13(4)00:47 31.030.6613.460.06
73
Kvartalnov Danila(f)
4125.004:06(6)03:27(5)00:39(2)00:47 30.100.9014.150.02
75
Goncharov Nikita(f)
3:08(4)03:08(4)00:46 28.940.6312.990.01
91
Makeyev Alexei(f)
16:22(9)03:13(7)02:33(2)00:36(2)00:28(1)01:56 31.861.3712.400.04
93
Moiseyev Danila(f)
3133.3315:17(9)03:51(8)00:26(1)01:00(2)00:06(1)01:00 33.881.5317.120.10
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
815640.0043103:16
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
5:21(5)05:21(5)00:45 29.701.1613.040.04
7
Yevseyenkov Alexander(d)
5:31(6)04:47(5)00:44(1)00:49 26.931.0511.500.05
8
Shinkevich Ilya(d)
14:34(5)04:34(5)00:44 28.980.9712.510.03
11
Golovkov Igor(d)
114:00(5)04:00(5)00:18 25.240.8513.130.04
15
Jerabek Jakub(d)
15:54(5)03:54(6)02:00(1)01:29 30.961.2312.390.11
25
Jormakka Pekka(f)
15:51(6)04:34(6)01:17(1)00:54 32.001.4314.760.07
38
Byvaltsev Alexei(f)
6466.6714:25(4)03:09(5)01:16(1)01:09 32.261.1415.590.07
44
Artyukhin Evgeny(f)
15:29(6)04:46(6)00:43(1)00:36 33.621.4515.760.08
45
Pylenkov Daniil(d)
5:04(6)05:04(6)00:38 31.001.0512.440.02
47
Lajunen Ville(d)
5:40(7)04:27(7)01:13(1)01:02 28.261.1912.860.06
53
Chernov Pavel(f)
5120.0015:08(6)04:26(6)00:42(1)00:36 30.641.3415.300.06
59
Voronkov Yegor(d)
13:59(5)03:56(5)00:03(1)00:47 27.290.9013.150.10
61
Howden Quinton(f)
15:12(7)04:28(7)00:44(1)00:58 34.021.2413.750.05
68
Larichev Ivan(f)
4:04(5)04:04(5)00:37 29.590.9714.320.02
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
24:12(5)04:12(5)00:54 31.931.1216.080.09
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
4:47(5)04:47(5)00:47 29.341.2615.990.09
73
Kvartalnov Danila(f)
130.006:09(5)06:09(5)00:52 31.031.4514.500.04
75
Goncharov Nikita(f)
4:16(5)04:16(5)00:30 30.061.0715.690.02
91
Makeyev Alexei(f)
36:14(5)04:55(6)01:19(1)01:16 32.331.4613.870.08
93
Moiseyev Danila(f)
11100.004:20(5)04:20(5)00:40 32.581.1015.140.02
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
11211241250.005204:28
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
0:58(2)00:58(2)00:22 29.020.2413.58
7
Yevseyenkov Alexander(d)
15:18(7)05:18(7)01:01 23.900.9010.560.05
8
Shinkevich Ilya(d)
1:08(3)01:08(3)00:25 24.880.3214.74
11
Golovkov Igor(d)
5:02(8)05:02(8)00:32 26.860.9511.460.04
15
Jerabek Jakub(d)
17:37(9)05:37(11)02:00(1)02:29 30.351.5211.780.18
25
Jormakka Pekka(f)
17:00(9)05:33(8)01:27(1)01:36 32.151.7214.650.06
38
Byvaltsev Alexei(f)
1113753.8516:42(10)05:19(10)01:23(1)01:41 29.701.5913.920.04
44
Artyukhin Evgeny(f)
16:41(9)06:00(9)00:41(1)01:32 31.971.6014.320.08
45
Pylenkov Daniil(d)
225:24(8)05:24(8)00:43 27.320.909.890.03
47
Lajunen Ville(d)
28:46(10)06:46(10)02:00(1)02:16 28.481.8712.850.16
53
Chernov Pavel(f)
5360.005:58(9)05:21(9)00:37(1)01:25 28.441.3913.970.02
59
Voronkov Yegor(d)
5:49(7)05:49(7)01:09 28.191.2112.670.05
61
Howden Quinton(f)
6:35(11)06:02(11)00:33(1)01:46 31.251.4313.000.03
68
Larichev Ivan(f)
4:07(6)04:07(6)00:53 30.781.0515.350.04
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
24:08(6)04:08(6)01:00 30.531.1617.060.07
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
12:08(3)02:08(3)00:15 27.580.4713.35
73
Kvartalnov Danila(f)
30.002:14(3)02:14(3)00:18 27.140.5514.470.01
75
Goncharov Nikita(f)
12:48(4)02:48(4)00:15 28.080.5112.990.03
91
Makeyev Alexei(f)
1116:50(10)05:31(10)01:19(1)01:40 29.341.4412.570.07
93
Moiseyev Danila(f)
13266.6714:57(7)04:57(7)01:04 30.101.3316.310.15
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
816850.006402:49
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
7
Yevseyenkov Alexander(d)
16:37(8)06:37(8)01:11 25.961.3212.490.06
8
Shinkevich Ilya(d)
11
Golovkov Igor(d)
26:53(9)06:53(9)00:32 28.151.3012.010.07
15
Jerabek Jakub(d)
15:29(9)05:29(9)01:04 27.721.3313.160.05
25
Jormakka Pekka(f)
6:41(9)06:41(9)01:30 31.751.8116.050.13
38
Byvaltsev Alexei(f)
3133.334:43(7)04:43(7)00:26 30.961.1614.680.06
44
Artyukhin Evgeny(f)
117:01(9)07:01(9)01:24 32.511.8116.000.10
45
Pylenkov Daniil(d)
116:02(9)06:02(9)01:02 30.421.3912.410.07
47
Lajunen Ville(d)
17:23(9)07:23(9)00:36 26.891.6613.920.08
53
Chernov Pavel(f)
18450.007:18(9)07:18(9)01:35 32.331.7414.820.06
59
Voronkov Yegor(d)
17:46(8)07:46(8)01:14 29.161.5412.500.09
61
Howden Quinton(f)
4:53(6)04:53(7)00:19 30.891.1914.490.03
68
Larichev Ivan(f)
26:14(8)06:14(8)00:52 30.671.5114.430.06
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
16:08(8)06:08(8)00:45 30.101.5915.990.11
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
1:55(3)01:55(3)00:14 28.980.5416.110.02
73
Kvartalnov Danila(f)
11100.001:42(3)01:42(3)00:09 29.450.4717.87
75
Goncharov Nikita(f)
11:25(3)01:25(3)00:05 32.540.3415.740.01
91
Makeyev Alexei(f)
15:42(6)05:42(7)00:29 33.951.3914.000.07
93
Moiseyev Danila(f)
14250.0016:25(8)06:25(8)00:41 31.361.5314.190.11
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
1117952.944302:45
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
7
Yevseyenkov Alexander(d)
13:40(5)03:40(5)00:48 26.820.6510.750.03
8
Shinkevich Ilya(d)
14:20(6)04:20(6)00:43 26.030.7610.710.01
11
Golovkov Igor(d)
6:34(9)06:34(9)01:17 32.181.2110.610.06
15
Jerabek Jakub(d)
17:19(9)07:19(9)00:26 26.281.3411.560.12
25
Jormakka Pekka(f)
215:43(7)05:43(7)00:40 28.261.3213.540.04
38
Byvaltsev Alexei(f)
7457.145:18(8)05:18(8)00:46 27.501.0711.880.01
44
Artyukhin Evgeny(f)
115:25(7)05:25(7)00:38 33.341.3014.990.02
45
Pylenkov Daniil(d)
16:44(9)06:44(9)00:25 27.541.1910.860.08
47
Lajunen Ville(d)
27:14(9)07:14(9)01:26 27.611.4911.680.08
53
Chernov Pavel(f)
26116.675:19(7)05:19(7)00:44 31.751.1212.630.02
59
Voronkov Yegor(d)
4:16(5)04:16(5)00:27 27.470.9012.650.04
61
Howden Quinton(f)
5:16(7)05:16(7)00:52 30.420.9911.320.03
68
Larichev Ivan(f)
1116:09(7)06:09(7)01:06 29.201.4513.800.03
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
15:31(7)05:31(7)01:10 33.191.3314.880.06
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
2:56(4)02:56(4)00:05 28.550.7213.960.03
73
Kvartalnov Danila(f)
11100.002:58(5)02:58(5)00:07 28.800.8815.920.02
75
Goncharov Nikita(f)
3:25(5)03:25(5)00:10 28.730.7713.41
91
Makeyev Alexei(f)
15:39(7)05:39(7)00:50 30.711.1212.320.02
93
Moiseyev Danila(f)
33100.006:28(7)06:28(7)01:08 33.011.3013.300.19
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
2215746.677201:28
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Yepishin Mikhail(d)
7
Yevseyenkov Alexander(d)
21:37(2)01:37(2)00:14 22.280.2811.040.03
8
Shinkevich Ilya(d)
3:13(4)03:13(4)00:46 29.590.7213.800.03
11
Golovkov Igor(d)
13:34(5)03:34(5)00:37 29.480.6310.890.02
15
Jerabek Jakub(d)
5:41(6)04:34(6)01:07(1)00:03 28.661.0711.040.05
25
Jormakka Pekka(f)
3:29(5)03:29(5)00:22 31.250.8014.280.03
38
Byvaltsev Alexei(f)
5240.003:42(5)03:42(6)00:06 30.420.8914.440.01
44
Artyukhin Evgeny(f)
23:30(5)03:30(5)00:28 29.340.7513.26
45
Pylenkov Daniil(d)
15:56(6)04:49(6)01:07(1)00:04 27.431.0810.610.04
47
Lajunen Ville(d)
3:35(5)03:35(5)00:37 25.240.7212.540.06
53
Chernov Pavel(f)
6233.333:17(5)03:17(5)00:30 32.260.7013.260.03
59
Voronkov Yegor(d)
13:22(4)03:22(4)00:35 28.190.7713.480.06
61
Howden Quinton(f)
3:08(6)03:08(6)00:02 29.840.8215.650.04
68
Larichev Ivan(f)
114:29(5)03:22(4)01:07(1)00:32 28.661.0513.870.04
71
Grebenshchikov Svyatoslav(f)
14:03(4)04:03(4)00:31 27.940.9314.680.08
72
Orlovich-Grudkov Denis(f)
12:21(4)02:21(4)00:26 26.210.5212.92
73
Kvartalnov Danila(f)
11100.001:31(3)01:31(3)00:27 25.920.4416.01
75
Goncharov Nikita(f)
11:23(3)01:23(3)00:17 27.680.2912.550.01
91
Makeyev Alexei(f)
13:34(5)03:34(5)00:18 29.840.8613.730.01
93
Moiseyev Danila(f)
3266.674:50(5)03:43(4)01:07(1)00:25 30.241.0913.410.06
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
3697081095651.382616327:33
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
4635:29(42)34:11(41)00:03(1)01:15(2)07:46 30.967.7712.980.38
4
Koskiranta Jarno(f)
1201050.0026:32(40)23:14(37)00:53(1)02:25(4)05:54 33.847.0915.660.24
16
Plotnikov Sergei(f)
114420.0022131:04(39)28:37(38)00:43(1)01:44(3)07:37 31.617.0313.940.42
17
Burdasov Anton(f)
116125:14(36)23:02(34)02:12(2)07:16 33.915.7714.010.44
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
2222133:50(40)31:29(41)02:21(2)09:10 32.807.9714.050.62
23
Kemppainen Joonas(f)
11342161.762230:57(38)25:55(34)02:02(2)03:00(4)07:46 32.946.6813.660.23
24
Tokranov Vasily(d)
12129:13(39)24:58(35)00:51(1)03:24(4)07:22 32.766.4213.280.31
27
Ozhiganov Igor(d)
51132:52(42)28:40(38)00:45(1)03:27(4)08:02 33.377.4913.540.41
32
Bengtsson Lukas(d)
112422136:10(40)33:57(44)02:13(2)09:30 36.477.1312.010.38
40
Ketov Evgeny(f)
112130:36(40)27:46(38)02:50(4)06:07 34.427.8015.810.53
52
Aaltonen Miro(f)
4331442.42127:23(37)27:23(41)07:32 31.936.5713.990.22
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
30.0012:07(4)00:50(1)01:17(3)00:04 27.290.3912.600.02
71
Morozov Ivan D.(f)
3171164.7125:58(32)25:50(32)00:08(1)06:23 32.836.5514.970.47
73
Dyblenko Yaroslav(d)
322:15(31)22:15(31)07:02 32.835.7414.800.42
77
Belov Anton(d)
1151435:58(42)33:00(45)02:58(5)07:25 30.717.2012.600.36
79
Galenyuk Danila(d)
35233:19(40)30:21(39)00:04(1)02:54(4)06:51 32.657.4913.280.38
86
Marchenko Kirill(f)
521:41(31)21:34(31)00:07(1)05:08 33.165.2815.270.29
92
Podkolzin Vasily(f)
6124:31(32)24:20(32)00:11(1)06:38 33.266.1614.960.54
94
Barabanov Alexander(f)
7133:12(42)28:21(41)02:08(2)02:43(3)08:42 32.368.2514.761.08
96
Kuzmenko Andrei(f)
5123:24(35)22:25(34)00:59(1)05:55 32.405.8314.310.32
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
123144221150.0041204:25
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
5:30(7)04:21(6)00:03(1)01:06(1)01:40 25.061.1411.940.03
4
Koskiranta Jarno(f)
4250.005:42(8)03:59(7)00:53(1)00:50(2)00:44 30.101.5515.590.03
16
Plotnikov Sergei(f)
414:57(7)04:14(7)00:43(1)01:12 31.391.1914.430.06
17
Burdasov Anton(f)
24:35(6)03:30(5)01:05(1)00:58 31.001.0815.530.03
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
1114:49(7)03:35(6)01:14(1)01:37 32.441.1914.610.08
23
Kemppainen Joonas(f)
8562.505:46(7)03:31(5)00:55(1)01:20(2)01:25 31.431.2012.970.01
24
Tokranov Vasily(d)
6:18(8)04:01(5)00:51(1)01:26(2)00:59 29.121.3512.800.09
27
Ozhiganov Igor(d)
115:47(8)03:31(5)00:45(1)01:31(2)00:56 27.941.2813.560.10
32
Bengtsson Lukas(d)
115:40(7)04:34(7)01:06(1)01:31 29.561.2312.980.11
40
Ketov Evgeny(f)
15:24(8)04:35(7)00:49(2)01:06 34.421.4815.780.06
52
Aaltonen Miro(f)
13133.3312:51(6)02:51(6)00:59 31.570.7614.520.04
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
30.0012:07(4)00:50(1)01:17(3)00:04 27.290.3912.600.02
71
Morozov Ivan D.(f)
14375.004:03(5)03:55(5)00:08(1)01:14 29.770.9113.930.01
73
Dyblenko Yaroslav(d)
14:24(6)04:24(6)00:56 25.881.1114.290.05
77
Belov Anton(d)
1116:25(8)05:29(8)00:56(2)01:05 27.501.3313.200.02
79
Galenyuk Danila(d)
14:51(7)03:48(7)00:04(1)00:59(2)01:14 32.111.0212.220.07
86
Marchenko Kirill(f)
3:55(5)03:48(5)00:07(1)01:11 31.750.8613.690.06
92
Podkolzin Vasily(f)
113:56(5)03:45(5)00:11(1)01:11 28.480.8113.070.07
94
Barabanov Alexander(f)
25:58(9)03:14(7)01:01(1)01:43(2)01:24 31.641.3814.010.16
96
Kuzmenko Andrei(f)
214:21(6)03:22(5)00:59(1)00:44 32.401.1215.550.08
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
14215960.004305:35
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
25:38(6)05:29(6)00:09(1)00:53 29.161.1712.340.03
4
Koskiranta Jarno(f)
10.005:11(6)04:35(5)00:36(1)01:21 28.301.2715.570.02
16
Plotnikov Sergei(f)
110.0014:57(6)04:14(5)00:43(2)01:22 28.550.9813.380.09
17
Burdasov Anton(f)
14:16(5)04:16(5)01:20 29.520.9512.930.07
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
125:14(7)05:14(7)01:39 32.801.4014.940.18
23
Kemppainen Joonas(f)
5480.0013:52(5)03:11(4)00:41(1)00:49 32.900.8614.170.06
24
Tokranov Vasily(d)
16:01(7)05:04(6)00:57(1)02:10 32.761.3013.620.04
27
Ozhiganov Igor(d)
16:57(8)06:02(7)00:55(1)02:19 33.371.6514.930.11
32
Bengtsson Lukas(d)
125:04(6)05:04(7)01:35 31.141.1713.290.05
40
Ketov Evgeny(f)
5:12(6)04:12(5)01:00(1)01:09 30.131.3015.870.06
52
Aaltonen Miro(f)
15240.004:33(5)04:33(6)01:54 28.621.2215.360.03
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
71
Morozov Ivan D.(f)
133100.005:31(5)05:31(5)01:31 32.621.5115.460.14
73
Dyblenko Yaroslav(d)
14:37(6)04:37(6)02:13 32.831.2615.860.11
77
Belov Anton(d)
5:00(6)03:57(7)01:03(2)00:51 28.441.1013.090.06
79
Galenyuk Danila(d)
26:51(6)05:55(5)00:56(1)01:12 27.541.5513.290.07
86
Marchenko Kirill(f)
15:00(5)05:00(5)01:33 33.161.1415.020.10
92
Podkolzin Vasily(f)
15:01(5)05:01(5)01:22 32.331.2814.970.13
94
Barabanov Alexander(f)
5:36(6)04:36(6)01:00(1)01:46 30.961.4415.480.25
96
Kuzmenko Andrei(f)
23:45(5)03:45(5)00:59 28.691.0014.240.08
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
123122241250.008404:17
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
36:16(9)06:16(9)01:30 30.061.5414.410.05
4
Koskiranta Jarno(f)
8562.505:17(8)04:18(7)00:59(1)01:58 33.841.3415.340.06
16
Plotnikov Sergei(f)
11210.00116:07(7)05:06(7)01:01(1)01:27 29.921.3513.730.08
17
Burdasov Anton(f)
23:49(7)03:49(7)01:33 33.910.8713.900.09
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
6:26(7)06:26(8)01:03 32.511.3313.320.05
23
Kemppainen Joonas(f)
113133.3315:24(7)04:25(6)00:59(1)01:04 32.941.2515.120.05
24
Tokranov Vasily(d)
25:59(8)04:58(8)01:01(1)01:25 30.491.3613.310.03
27
Ozhiganov Igor(d)
16:39(8)05:38(8)01:01(1)01:04 30.741.3912.880.05
32
Bengtsson Lukas(d)
4:56(6)04:56(7)00:53 30.740.8911.440.05
40
Ketov Evgeny(f)
11115:48(7)04:47(7)01:01(1)01:07 34.381.5416.380.19
52
Aaltonen Miro(f)
19333.335:50(8)05:50(9)01:00 28.401.4513.820.04
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
71
Morozov Ivan D.(f)
33100.003:06(5)03:06(5)00:16 27.830.8515.860.09
73
Dyblenko Yaroslav(d)
3:46(5)03:46(5)01:07 27.140.9614.800.07
77
Belov Anton(d)
216:48(7)05:49(7)00:59(1)01:13 27.651.3912.190.10
79
Galenyuk Danila(d)
125:43(7)04:44(7)00:59(1)01:23 31.431.1912.670.07
86
Marchenko Kirill(f)
13:20(5)03:20(5)00:14 26.750.8515.560.01
92
Podkolzin Vasily(f)
13:25(5)03:25(5)00:36 31.250.8014.030.03
94
Barabanov Alexander(f)
5:47(8)05:47(9)01:02 28.691.5115.110.14
96
Kuzmenko Andrei(f)
3:43(7)03:43(7)01:33 28.150.9714.290.06
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
1316850.005504:30
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
15:24(7)05:24(7)00:44 30.961.1813.360.06
4
Koskiranta Jarno(f)
13133.334:20(7)04:20(7)01:02 31.611.0915.400.03
16
Plotnikov Sergei(f)
15:14(7)05:14(7)01:02 30.711.4015.470.11
17
Burdasov Anton(f)
4:33(7)04:33(7)00:59 31.001.0814.440.08
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
15:53(6)05:53(7)01:24 31.461.4415.130.12
23
Kemppainen Joonas(f)
7457.145:16(7)05:16(7)01:16 30.061.2014.480.03
24
Tokranov Vasily(d)
14:48(7)04:48(7)01:11 29.051.0514.150.07
27
Ozhiganov Igor(d)
215:30(7)05:30(7)01:52 31.391.4614.070.07
32
Bengtsson Lukas(d)
127:47(8)07:47(8)01:57 36.471.5712.860.04
40
Ketov Evgeny(f)
5:23(7)05:23(7)01:01 33.661.4216.540.09
52
Aaltonen Miro(f)
3266.674:51(6)04:51(7)01:09 31.461.2414.380.03
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
71
Morozov Ivan D.(f)
13133.335:39(6)05:39(6)01:04 31.501.5015.810.11
73
Dyblenko Yaroslav(d)
13:37(5)03:37(5)01:00 31.101.0114.980.08
77
Belov Anton(d)
17:09(8)07:09(8)01:32 26.171.3413.010.05
79
Galenyuk Danila(d)
125:51(7)05:51(7)00:47 29.201.6615.110.10
86
Marchenko Kirill(f)
13:56(6)03:56(6)00:38 31.461.1316.690.02
92
Podkolzin Vasily(f)
24:53(6)04:53(6)01:08 33.261.3616.880.16
94
Barabanov Alexander(f)
215:15(6)05:15(7)01:22 31.181.4215.910.21
96
Kuzmenko Andrei(f)
4:56(7)04:56(7)01:26 30.131.1013.830.07
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
917847.062304:48
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
117:56(8)07:56(8)01:51 30.891.8013.250.12
4
Koskiranta Jarno(f)
3133.334:12(7)04:12(7)00:28 29.201.0915.360.08
16
Plotnikov Sergei(f)
16:05(7)06:05(7)01:38 28.371.2612.840.04
17
Burdasov Anton(f)
4:09(6)04:09(6)00:45 30.131.0614.460.08
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
6:15(8)06:15(8)01:12 31.641.4112.820.10
23
Kemppainen Joonas(f)
44100.0015:12(7)05:12(7)01:14 28.551.1613.160.03
24
Tokranov Vasily(d)
4:37(6)04:37(6)01:01 28.440.9812.220.05
27
Ozhiganov Igor(d)
4:51(6)04:51(6)01:15 26.320.9812.200.04
32
Bengtsson Lukas(d)
16:33(8)06:33(9)01:41 29.811.0810.180.07
40
Ketov Evgeny(f)
5:12(7)05:12(7)01:15 34.161.1414.810.05
52
Aaltonen Miro(f)
7228.575:46(8)05:46(8)01:14 26.171.1512.620.05
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
71
Morozov Ivan D.(f)
3133.334:54(7)04:54(7)01:54 32.831.1613.920.10
73
Dyblenko Yaroslav(d)
3:49(5)03:49(5)01:01 32.110.9914.960.09
77
Belov Anton(d)
1127:12(8)07:12(9)01:49 30.711.4012.000.08
79
Galenyuk Danila(d)
5:15(8)05:15(8)01:04 32.651.0012.130.04
86
Marchenko Kirill(f)
23:02(6)03:02(6)01:06 31.030.6515.800.08
92
Podkolzin Vasily(f)
4:34(7)04:34(7)01:55 30.101.0714.390.10
94
Barabanov Alexander(f)
26:13(7)06:13(7)00:54 32.361.4513.550.15
96
Kuzmenko Andrei(f)
14:35(6)04:35(6)00:52 25.601.1513.500.02
#Player
G
A
PTS
SOG
PIM
FO
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TOI(SFT)
TIE(SFT)
TIPP(SFT)
TISH(SFT)
TIEN(SFT)
TOA
MS
DT
AvS
PCD
Summary:
123815853.333103:58
#PlayerGAPTSSOGPIMFOFOW%FOWBLSHITSFOATOI(SFT)TIE(SFT)TIPP(SFT)TISH(SFT)TIEN(SFT)TOA MSDTAvSPCD
3
Khafizullin Dinar(d)
114:45(5)04:45(5)01:08 28.550.9512.170.09
4
Koskiranta Jarno(f)
11100.001:50(4)01:50(4)00:21 33.340.7417.540.01
16
Plotnikov Sergei(f)
3:44(5)03:44(5)00:56 31.610.8413.810.04
17
Burdasov Anton(f)
1123:52(5)02:45(4)01:07(1)01:41 27.290.7412.560.09
19
Tkachyov Vladimir E.(f)
115:13(5)04:06(5)01:07(1)02:15 29.591.1913.790.08
23
Kemppainen Joonas(f)
7342.8615:27(5)04:20(5)01:07(1)01:58 28.371.0212.290.05
24
Tokranov Vasily(d)
1:30(3)01:30(3)00:36 27.760.3714.640.03
27
Ozhiganov Igor(d)
3:08(5)03:08(5)00:36 27.070.7212.980.05
32
Bengtsson Lukas(d)
11116:10(5)05:03(6)01:07(1)01:53 29.201.1911.370.06
40
Ketov Evgeny(f)
3:37(5)03:37(5)00:29 29.990.9115.160.09
52
Aaltonen Miro(f)
16466.673:32(4)03:32(5)01:16 31.930.7613.510.03
57
Shvets-Rogovoi Artyom(f)
71
Morozov Ivan D.(f)
10.002:45(4)02:45(4)00:24 27.860.6114.470.02
73
Dyblenko Yaroslav(d)
2:02(4)02:02(4)00:45 26.750.4312.810.03
77
Belov Anton(d)
13:24(5)03:24(6)00:55 26.350.6512.140.06
79
Galenyuk Danila(d)
14:48(5)04:48(5)01:11 31.001.0713.790.04
86
Marchenko Kirill(f)
2:28(4)02:28(4)00:26 31.860.6514.920.02
92
Podkolzin Vasily(f)
12:42(4)02:42(4)00:26 25.880.8416.050.05
94
Barabanov Alexander(f)
14:23(6)03:16(5)01:07(1)02:14 28.761.0514.720.17
96
Kuzmenko Andrei(f)
2:04(4)02:04(4)00:21 25.990.5015.060.01
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
25645348.6228152103:2106:5903:0700:3419:15 29:0116:27127.26
37085651.3826163103:2103:0706:5927:33 35:43130.61
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
11621150.0021115:0102:5902:0000:3404:29 05:5902:4822.78
11441150.0041215:0102:0002:5904:25 05:3122.38
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
8640.0043118:0002:0003:16 05:0102:5823.42
142960.004318:0002:0005:35 06:5123.54
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
1111250.005218:0002:0004:28 05:3502:2622.14
11221250.008418:0002:0004:17 06:0722.83
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
8850.006420:0002:49 04:5902:2523.62
13850.005520:0004:30 06:0924.63
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
11952.944320:0002:45 04:3404:0420.90
9847.062320:0004:48 05:5921.97
Team
G
SOG
PIM
FOW
%FOW
BLS
HITS
FOA
TIE
TIPP
TISH
TIEN
TOA
TCD
CCD
DT
22746.677212:2001:0701:28 02:5301:4614.40
18853.333112:2001:0703:58 05:0615.25